Clauze și condiții pentru precomandă

  • 1 Introducere

Clauzele și condițiile de față stabilesc principalele reguli de transmitere de către terți a unei precomenzi estimative, neobligatorii și informative (denumită în continuare ”Precomanda”) prin intermediul paginii de internet [https://www.comandakws.ro/] (denumită în continuare ”Pagina de internet”), în scopul de a fi contactați de către unul sau mai mulți distribuitori din România (denumiți în continuare ”Distribuitorii”) ai KWS Semințe SRL, cu sediul în București, Str. Barajul Argeș, nr. 6, sector 1, cod poştal 014121, tel. +40 21 315 42 80, fax +40 21 310 42 38, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/854/2007, CUI RO20649410 (denumită în continuare “KWS România”) pentru a negocia și, dacă este cazul, pentru a plasa o comandă fermă unuia dintre Distribuitori pentru produsele produse sau furnizate de KWS România prezentate pe Pagina de internet și distribuite sau vândute clientului de către Distribuitori, pe baza clauzelor și condițiilor de vânzare, inclusiv prețul, stabilit în mod independent de către Distribuitori și agreat ulterior cu terții.

În contextul izbucnirii pandemiei de COVID-19 în toată lumea și în România (denumită în continuare ”Țara”), foarte multe modalități de comunicare utilizate anterior, inclusiv întâlnirile în persoană, au fost restricționate și/sau limitate în ultimele două luni. Evoluția situației este imprevizibilă, prin urmare KWS România a decis să pună la dispoziția partenerilor, clienților și fermierilor cu care colaborează o nouă modalitate de comunicare, și anume prin intermediul Paginii sale de Internet.

KWS România utilizează sistemul de precomandă pentru scopuri statistice și pentru a putea gestiona mai bine volumul necesar de material semințier care trebuie livrat Distribuitorilor sau, după caz, la anumite destinații sau Distribuitorilor, pentru o planificare mai bună și pentru a se putea organiza mai bine din punct de vedere logistic.

Prezentarea produselor și a oricăror detalii privitoare la acestea pe Pagina de Internet nu constituie o ofertă de contractare din partea KWS România în sensul prevederilor Art. 1188, alin. 1 din Codul Civil. Produsele sunt prezentate pe Pagina de Internet numai pentru scopuri informative, promoționale sau de marketing.

Pentru evitarea oricărui echivoc, nici KWS România și nici vreunul dintre Distribuitorii acestuia nu va avea obligația de a vinde sau de achiziționa sau de a încheia vreun contract de vânzare-cumpărare cu privire la respectivele produse cu niciun terț care transmite o Precomandă în urma primirii Precomenii prin Pagina de internet și niciunul dintre acești terți nu este obligat să achiziționeze sau să încheie vreun astfel de contract de vânzare-cumpărare în cazul în care a trimis o Precomandă prin Pagina de internet pentru produsele sau pentru volumul de produse menționat în Precomandă sau pentru orice alt volum de produse. Mai mult decât atât, absența oricărei reacții la Precomandă nu va fi considerată ca acceptare tacită în niciun fel sau încheierea unui contract de vânzare-cumpărare a produselor menționate în respectiva Precomandă.

  • 2 Punerea în aplicare

Aceste clauze și condiții sunt aplicabile numai Precomenzii și trimiterii acesteia prin intermediul Paginii de Internet. În niciun caz, aceste clauze și condiții nu vor fi aplicabile niciunei alte tranzacții, eveniment sau circumstanță la care KWS România sau oricare dintre Distribuitorii acestuia ar putea fi parte.

Niciuna dintre aceste clauze și condiții nu se vor aplica terților, care pot trimite o astfel de Precomandă.Precomanda se va trimite EXCLUSIV de către persoanele juridice, inclusiv dar fără a se limita la orice formă de persoană juridică, întreprinzători sau fermieri care acționează prin intermediul unor forme juridice de funcționare și care îndeplinesc o activitate profesională sau comercială (denumite în continuare ”Expeditorul”).

Persoanele fizice, consumatorii și orice alte persoane fără personalitate juridică nu pot transmite astfel de Precomenzi prin intermediul Paginii noastre de Internet.

  • 3 Obiectul Precomenzii

Prin transmiterea Precomenzii, Expeditorul informează KWS România cu privire la interesul pe care îl are pentru a achiziționa produsele KWS prezentate pe Pagina de Internet prin Distribuitorii KWS din toată Țara și cu privire la cantitatea estimată, a cărei menționare nu crează obligații legale, de produse pe care Expeditorul dorește să o achiziționeze. KWS va pune la dispoziția oricăror Distribuitori din cadrul rețelei sale de distribuție din Țară posibilitatea de acces la Precomenzile transmise prin intermediul Paginii de Internet, cu excepția situației în care Expeditorul a indicat în mod expres în cadrul Precomenzii că dorește să colaboreze exclusiv cu un anumit Distribuitor menționat de către Expeditor și că oricare dintre acești Distribuitori va avea dreptul să contacteze Expeditorul pentru a formula și a negocia o ofertă fermă în baza clauzelor și condițiilor, inclusiv prețul, stabilit în mod independent de fiecare Distribuitor. Ulterior, Expeditorul și oricare dintre Distribuitori pot încheia un contract de vânzare-cumpărare având ca obiect produsele și/sau volumele de produse prevăzute în Precomandă și orice alte produse sau volume conform celor convenite de aceștia, la care KWS România nu va fi parte. Toate condițiile din contractul de vânzare-cumpărare încheiat de către şi între Distribuitor și Expeditor, inclusiv (dar fără a se limita la) prețul produselor, vor fi stabilite în mod liber și independent de către Distribuitor și Expeditor și nu vor fi influențate în nicio situație de către KWS România.

Precomanda este plasată pe baza dreptului de liberă alegere al Expeditorului.

După plasarea Precomenzii pe Pagina de Internet va avea, Expeditorul va primi automat un număr de puncte, conform condițiilor detaliate și criteriilor de promovare prezentate pe Pagina de Internet [https://www.comandakws.ro], pe baza căreia Expeditorul poate beneficia de unul dintre produsele sau serviciile sau de una dintre experiențele prezentate pe Pagina de Internet. Acordarea respectivului număr de puncte nu este condiționată de încheierea unui contract de vânzare-cumpărare cu un Distribuitor al KWS România.

  • 4 Neasumarea responsabilității

Prin completarea și trimiterea Precomenzii, nu se vor naște obligații nici de partea Expeditorului, nici de partea KWS România.

KWS România nu va putea fi ținută responsabilă față de niciun Expeditor pentru nicio vânzare de vreun fel inițiată după transmiterea vreunei Precomenzi.

Expeditorul nu va putea fi ținut responsabil față de KWS România pentru nicio achiziție de vreun fel datorată transmiterii vreunei Precomenzi.

Transmiterea Precomenzii nu are drept consecință nașterea unor obligații sau asumarea acestora, cu excepția celor care decurg din prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

CLAUZĂ DE LIMITARE A RESPONSABILITĂȚII. Expeditorul trimite Precomanda doar pentru scopuri informative și în nicio situație KWS România și/sau oricare dintre afiliații acesteia nu vor putea fi ținuți responsabili pentru niciuna dintre pagubele care pot apărea din pricina sau în legătură cu Precomanda sau în urma accesului sau din cauza lipsei de acces la Precomandă.